Basis voor de toekomst

Basis voor de toekomst

De gemeente Deventer richt de blik in deze begroting op een economisch vitale, duurzame en sociale toekomst door het verstevigen van onze basis en door te investeren in onze kracht. We kiezen ervoor om te investeren in een zorgzame, veilige en levendige samenleving, in de economie van Deventer en in een duurzame leefomgeving. Deze investeringen versterken het profiel van een oude historische en slimme stad die landschappelijk verweven is met het ommeland. In het jaar nadat Deventer voor het eerst meer dan 100.000 inwoners telt, leggen we hiermee een solide basis voor de toekomst.