Deventer in de wereld

Deventer in de wereld

De wereldbevolking zal de komende decennia nog verder groeien. Dat gaat gepaard met vergrijzing en concentratie van bewoning in stedelijke gebieden. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de toekomst van Nederland en Deventer.

De doorgaande verstedelijking en groei van economische activiteiten brengt uitdagingen met zich mee voor het klimaat, energielogistiek, de infrastructuur en de veiligheid. De stijgende welvaart zorgt voor nieuwe consumptiepatronen. Nieuwe technologieën dienen zich sneller en sneller aan. Intelligente software en technologieën krijgen een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Deze ontwikkeling biedt ons kansen om lastige vraagstukken op te lossen. We creëren smart cities: steden met hoogontwikkelde infrasystemen, digitale informatievoorziening en een online-economie die het organiseren van de stad efficiënter en effectiever maken. Ook zorgen technologische ontwikkelingen voor groei van hoogwaardige werkgelegenheid. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de keerzijden van deze ontwikkelingen op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Deventer is een afspiegeling van de wereld om ons heen. Wij dienen ons met open blik en alertheid te verhouden tot en veranderingen die in steeds hoger tempo op ons afkomen.